AGRO

Věnujeme se pěstování pícnin - jetelotravních směsí.
Jejich výhodou je celoroční protierozní účinek a schopnost regenerovat vyčerpanou půdu.
Obhospodařujeme přes 20 ha v k. ú. Řepiště.
Můžeme se takto postarat i o další pozemky, do pachtu přijímáme pozemky od 1 ha.[CNW:Counter]